Cookie en Privacy policy

 

 

Bijgewerkt april 2024

Hot Networkz B.V.

Kruisweg 41
2011LA Haarlem
023 5274723
info@hotnetworkz.com
www.hotnetworkz.com

Privacy

Hot Networkz respecteert uw privacy en stelt de bescherming daarvan te allen tijde voorop. Hot Networkz gaat dan ook zorgvuldig om met de persoonsgegevens en houdt zich aan de wettelijke voorschriften op dit gebied.

Hot Networkz

Hot Networkz is een fieldmarketing bureau met diverse vestigingen verspreid over heel Nederland. Hot Networkz maakt onderdeel uit van de HN Group. Naast Hot Networkz valt ook ZSP netwerk onder de HN Group. Het hoofdkantoor van Hot Networkz is gevestigd te Haarlem, aan Kruisweg 41.

Om wederzijds vertrouwen, een duurzame relatie en een transparante samenwerking te realiseren tussen onze opdrachtgevers, de eindconsumenten, onze medewerkers en Hot Networkz, willen wij van Hot Networkz graag onze werkwijze en omgang met uw persoonsgegevens met u delen middels deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op de relatie tussen u en Hot Networkz.

Doel van verwerking

Hot Networkz is als Verwerker van haar opdrachtgevers verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zonder de verwerking van de persoonsgegevens kan Hot Networkz niet voldoen aan de afspraken zoals beschreven in de (Verwerkers)overeenkomst gesloten met de opdrachtgevers. Dit betreft Grondslag 1: noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst. De persoonsgegevens worden verwerkt door de Backo?ce afdeling; actief en in dienst van Hot Networkz en gevestigd op het Hoofdkantoor te Haarlem. De derde ontvanger, tevens Verwerkingsverantwoordelijke zijn onze opdrachtgevers.

Hot Networkz is Verwerkingsverantwoordelijke voor haar eigen (toekomstige) medewerkers. Zonder de verwerking van de persoonsgegevens kan een nieuwe medewerker niet in dienst treden bij Hot Networkz. Dit is nodig voor de (pre-) contractuele fase, de uitvoering van de overeenkomst en het voldoen aan wettelijke verplichting zoals belasting afdrachten.

Hot Networkz gebruikt uw persoonsgegevens primair voor het verwerken van uw deelname aan een van onze verkoopacties van een specifieke opdrachtgever of voor eigen (interne) marketing acties, zoals het versturen van een nieuwsbrief bij indiensttreding. Ook kunnen we de gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren én om onze boodschap verder te verspreiden. Het kan zijn dat wij wegens (wettelijke) financiële en/of fiscale verplichtingen uw gegevens moeten bewaren. Hot Networkz zal uw persoonsgegevens in de regel niet verstrekken aan derden, alleen aan derden in het kader van de hiervoor genoemde activiteiten.

Beveiliging

Hot Networkz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De verbinding tussen uw browser en onze server is bijvoorbeeld beveiligd met een SSL certificaat en de volledige back-ups van alle website gegevens worden weggeschreven op een tweetal locaties. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om, geheel volgens de richtlijnen voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Daarnaast maken we gebruik van een software procedure en handhaven wij een privacy beleid. We nemen hierbij alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen in acht om uw persoonsgegevens te beschermen en verwijderen uw persoonsgegevens indien wij deze niet meer nodig achten voor de werkzaamheden.

Dit zijn onder meer:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL): wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • Zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Eindconsument

Als u gebruik wilt maken van een van de diensten van onze opdrachtgevers, worden wij geacht een aantal persoonsgegevens van u te noteren. Wij ontvangen uw persoonsgegevens indien u na het gesprek met een van onze promotors op straat zelf instemt om te willen deelnemen aan de actie. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en het verder verwerken van uw deelname. Een aantal gegevens is verplicht en een aantal gegevens is optioneel op te geven. U bent er te allen tijde vrij in om te beslissen welke persoonsgegevens u wel of niet wilt opgeven. Enkel willen wij wel met u delen dat deelname is uitgesloten zonder opgave van de verplichte velden.

Stel dat u in het winkelcentrum wordt aangesproken door een van onze promotors die voor De Persgroep Nederland aan het werk is en u geeft aan graag een abonnement te willen van maandag tot en met zaterdag op Het Algemeen Dagblad, dan dienen wij bijvoorbeeld uw naam, geslacht en adres te noteren. De krant moet natuurlijk wel op de goede deurmat bezorgd worden.

De persoonsgegevens die Hot Networkz nodig heeft voor het compleet maken van uw deelname, zijn de volgende:

 • Geslacht;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel (optioneel);
 • Achternaam;
 • Geboortedatum (deelname vanaf 18 jaar);
 • Volledig woonadres;
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN;
 • Datum;
 • Handtekening consument;
 • Overige persoonsgegevens die actief door u worden verstrekt; in correspondentie en telefonisch.

De derde partij waar wij uw persoonsgegevens mee delen, is enkel de partij waar u zich abonnee van wilt maken. Met onze opdrachtgevers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. De Opdrachtgever is verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn enkel de verwerker van de gegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Hot Networkz verwerkt enkel de gegevens die door u tijdens inschrijving of telefonisch achteraf worden opgegeven. De gegevens zijn voornamelijk standaard gegevens zoals NAW, e-mailadres en een telefoonnummer. Daarnaast worden er ook gevoelige persoonsgegevens gevraagd, zoals bankgegevens en BSN (bij indiensttreding).

Verder registreert Hot Networkz de aan u verstrekte toegangscodes (gebruikersnaam en wachtwoord), in geval u een medewerker van ons bent, om deze opnieuw te kunnen verstrekken indien u ze onverhoopt vergeet en om misbruik te kunnen opsporen en tegen te gaan.

Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens onder andere zodat we:

 • U abonnee kunnen maken bij een van onze opdrachtgevers;
 • U kunnen laten deelnemen aan een actie van een van onze opdrachtgevers;
 • U kunnen registreren in onze app;
 • U kunnen laten solliciteren op één van onze vacatures;
 • Administratie kunnen voeren ten aanzien van uw inzet/ deelname;
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals door het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze promotors;
 • Het Callcenter contact met u kunnen laten opnemen voor de eventuele kwaliteitscontroles;
 • Het Recruitment team contact met u kunnen laten opnemen voor een sollicitatie afspraak;
 • Het salaris kunnen uitbetalen;
 • Interne en externe controles kunnen uitoefenen op onze diensten.

Bewaren en beveiligen

Hot Networkz bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Hot Networkz vernietigt persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn om de doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van financiële en/of fiscale wettelijke verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan schriftelijk contact met ons op via onderstaande adresgegevens; dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

Hot Networkz B.V.

Kruisweg 41
2011 LA Haarlem
privacy@hotnetworkz.com
023 5274723

Cookies

Cookies zijn kleine, digitale stukjes informatie die op uw computer of mobiele apparaten (tablet en/of smartphone) worden opgeslagen. Deze stukjes techniek worden naar uw webbrowser gestuurd wanneer u een internetpagina bezoekt. Bij uw volgende bezoek aan deze pagina wordt deze informatie weer teruggestuurd. Hiermee worden bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden.

Deze cookies gebruiken we om onze website blijvend te optimaliseren, maar ook om onze content en eventuele advertenties op uw interesses af te stemmen. Het uitschakelen van cookies betekent overigens niet dat u geen reclame meer te zien krijgt. Dit zorgt er alleen voor dat u algemenere advertenties voorbij ziet komen. Cookies zijn bovendien nodig om bepaalde onderdelen van onze website te laten functioneren. Het kan dus zijn dat deze onderdelen straks niet meer zichtbaar voor u zijn wanneer u de cookies uitschakelt.

Soorten cookies

Er zijn verschillende soorten cookies met ieder een eigen functie. Hieronder kunt u precies lezen welke cookies er zijn en welke functionaliteit deze cookies kennen.

Functionele cookies

Functionele cookies voegen onmisbare functionaliteiten toe aan deze site. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw contactgegevens in ons contactformulier voor u, waardoor u dit slechts eenmalig hoeft in te vullen.

Analytische cookies

De analytische cookies helpen ons bij het analyseren van de website. Ze geven ons inzicht in het gebruik van onze website waardoor wij de gebruiksvriendelijkheid kunnen optimaliseren. De gegevens die via de analytische cookies worden verzameld, zijn volledig geanonimiseerd en daardoor niet aan u als bezoeker te koppelen. Zo blijft uw privacy gewaarborgd.

Tracking cookies

Tracking cookies komen vooral van pas voor campagnes en advertenties. Deze cookies kunnen worden gebruikt om de website statistieken aan een bezoekersprofiel te hangen. Wij krijgen hierdoor een beeld van onze doelgroep en kunnen op deze manier inspelen op uw voorkeuren en wensen. Content en advertenties worden bijvoorbeeld een stuk relevanter en interessanter.

De tracking cookies mogen alleen geplaatst worden wanneer u daar akkoord voor geeft en kunnen niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. Het opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres of andere persoonlijke informatie.

Cookies Hot Networkz

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke cookies en de bijbehorende functie.

 • Google Analytics

De geanonimiseerde gegevens uit Analytics helpen ons om de statistieken van onze website te verzamelen. We krijgen hierdoor een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves, zodat we hier op in kunnen spelen tijdens de optimalisatie van onze website.

De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt gehost door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 • Google Tag Manager

Dit is de software oplossing die we gebruiken om tracking codes in onze website te implementeren.

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. Hot Networkz. heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Browser instellingen

Heeft u liever niet dat er cookies worden gebruikt? Dan kunt u dit aangeven in uw browserinstellingen, of via de instellingen van de cookie module op onze site zelf.

Dit geldt per internetbrowser en per computer/tablet/smartphone. We raden u daarom aan om uw voorkeuren direct overal aan te geven; in iedere browser en op al uw apparaten. Iedere browser heeft hiervoor een eigen handleiding. Deze vindt u door hieronder op de juiste link te klikken en de stappen te volgen.

 • Firefox;
 • Google Chrome;
 • Internet Explorer;
 • Opera;
 • Safari.

Via www.youronlinechoices.com kunt u cookies van specifieke partijen uitschakelen.

Algemene bepalingen

Transparantiebeginsel

Wilt u graag uw persoonsgegevens inzien, of wijzigen – indien deze niet correct zijn? Of wilt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hot Networkz? Neem dan schriftelijk contact met ons op via onderstaande gegevens:

Hot Networkz B.V.
Kruisweg 41
2011 LA Haarlem
privacy@hotnetworkz.com
023-5274723

Wanneer uw persoonsgegevens niet meer relevant zijn, kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van u beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te versturen per post.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdracht door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het indienen van een klacht gaat via een vragenlijst op de website van Autoriteit Persoonsgegevens. Dit formulier vind u hier.

Aanpassen cookie- en privacy policy

Wij behouden ons het recht voor om deze cookie- en privacy policy aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
De meest recente versie van deze policy is van toepassing.

Contact

Voelt u zich vooral vrij om contact met ons op te nemen wanneer u vragen of opmerkingen hebt. Wij zijn bereikbaar via onderstaande gegevens:

Hot Networkz B.V.
Kruisweg 41
2011 LA Haarlem
privacy@hotnetworkz.com
023 5274723